Medlemsmöte 22 januari

På mötet har du möjlighet att nominera till uppdrag i Arbetarekommunen.

De som du nominerar bör vara tillfrågade om de är intresserade.

Man kan också nominera via mejl fram till 31 januari. Dina nomineringar skickar du till nominering@sharryda.se

facebook Twitter Email