Socialdemokraternas budget för 2019

Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att lägga en budget för hela Härryda. En budget som inte bara fokuserar på några orter utan som ser till kommunen som en helhet. Att bygga en kommun handlar om att se till att alla får ta del av utvecklingen. förslag och många viktiga satsningar. Skall jag lyfta fram några så skulle det vara skola, bostäder och satsning på äldre.

Skolan

För oss socialdemokrater handlar skolsatsning på att få till en jämlik skola för alla. En skola där alla får chansen att nå sin potential. Detta vill vi nå med de satsningar som vi lagt i budget. Satsningar på så väl ett stödteam som skolfam och minskade barngrupper.

Bostäder

Vi behöver få till ett ökat byggande i vår kommun. Vi behöver se till att alla personer som är i behov av bostad får en bostad. Vi behöver också se till att de som har speciella behov skall få ett boende som passar just dem.  Detta vill vi nå med en satsning på inköp av mark så vi får möjligheten att bygga på kommunal mark även i framtiden.

Äldre

I vårt förslag finns det satsningar på en garanti för de över 90 att få särskilt boende. En viktig satsning som vi äntligen verkar få till i kommunen. Vi vill också att det skall byggas fler trygghetsboenden. Dessa skall byggas så att alla skall ha råd att bo i dem.

facebook Twitter Email