VALPROGRAM 2018

Jämlik skola för alla

Vi Socialdemokrater vet att skolgången är central för våra ungas framtid. Skolgången skall inte påverkas av socioekonomiska skillnader.

Därför skall vi socialdemokrater:

 • Öka stödet till de skolor där det socioekonomiska behovet är störst
 • Förbättra arbetsmiljö både för elever och personal
 • Öka antalet vuxna i skolan
 • Jobba med trygghetshöjande åtgärder
 • Öka tillgången till skolsköterskor, kuratorer och psykologer
 • Modernisera våra skollokaler
 • Minska barngruppernas storlek på förskolan
 • Allas rätt till minst 20 timmar på förskolan
 • Öka den undre gränsen för vistelsetid på förskolan
 • Införa läxhjälp på våra skolor
 • Öka kulturupplevelserna för eleverna i skolan

Medborgaren i fokus

Samhället är till för alla. Men självklart skall vi stötta de som behöver mest stöd.

Därför skall vi socialdemokrater:

 • Ge alla som är över 90 rätten att själva välja när de vill flytta in på ett särskilt boende
 • Vi skall bygga fler korttidsboenden och särskilda boenden
 • Förbättra maten inom hemtjänsten
 • Arbeta aktivt med tidiga insatser både bland äldre och yngre
 • Öka öppettiderna på kulturhusen och ge plats för föreningslivet
 • Arbeta för att underlätta validering
 • Öka stödet till alla våra föreningar
 • Arbeta för ökad trygghet i våra centra

Det goda samhällsbygget

Socialdemokraterna har alltid arbetat med att bygga det goda samhället, det skall vi fortsätta med. I vårt samhälle så har alla en bostad av hög kvalitet.

Därför skall vi socialdemokrater:

 • Bygga fler bostäder. Vi skall bygga bostäder i alla upplåtelseformer. Vi skall verka för att de nybyggda bostäderna skall ha ett bra pris. Vi skall värna hyresrätten.
 • Förkorta byggprocesserna
 • Vi skall äga de lokaler som vi behöver för vår verksamhet
 • Vi skall köpa in mark så vi kan påverka samhällsbyggets utveckling
 • Vi skall ta nästa steg mot vår nya simhall
 • Vi skall ordna samlingslokaler i kommunens alla delar
 • Vi skall bygga BGT/trygghetsboende i alla kommunens delar. Viktigt att även dessa finns i olika upplåtelseformer
 • Vi skall ta fram en cykelplan och arbeta för att få till fler cykelvägar på strategiska platser i hela kommunen
 • Fortsätta utveckla busslinjen som går till flygplatsen (612)
 • Utveckla friluftslivet och förbättra vildmarksleden

 

facebook Twitter Email