VÅRA KANDIDATER

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-2026

Patrik Linde

Våra huvudsakliga prioriteringar är:

Vi skall vända på varje sten för att bryta segregationen och få bort våldet och brottsligheten
Vi skall ta tillbaka den demokratiska kontrollen av välfärden
Vi skall använda klimatomställningen för att skapa framtidens jobb med bra villkor

Kristin Arplöw

Stärkt sysselsättning

Grunden i ett starkt och hållbart samhälle är den egna sysselsättningen. Det är viktigt att bygga ett samhälle där vi skapar förutsättningarna för arbete och utbildning. Grunden för att lyckas nå hög sysselsättning är att skapa förutsättningar för alla att klara sin utbildning. Med en fullföljd utbildning så blir möjligheterna fler och livskvaliteten bättre.

Robert Langholz

Stärkt kollektivtrafik

Kollektivtrafiken är viktig för våra kommuninvånare. Kollektivtrafiken skall vara bra och överkomlig i pris.
  • Inkludera Härryda i Zon A
  • Bevara pensionärskortet
  • Minska priserna för våra unga

Ulla-Karin Johansson

Stärkt infrastruktur

Vi ser stora behov av att stärka infrastrukturen runt och inom vår kommun. Detta är viktigt för att öka möjligheten för medborgare och näringsliv till goda och miljövänliga transporter.

Björn Magnusson

Stärkt kommun som ett gott föredöme

Vi anser att Härryda kommun skall ligga i framkant och ha en aktiv roll i att forma samhället bättre. Kommunen skall gå i täten och visa näringslivet att det är möjligt att förändras.
  • Alltid ha medborgaren i centrum
  • Kräva kollektivavtal vid upphandlingar

Gunilla Wathne

Stärkt hållbart miljöarbete

Den viktigaste frågan för våra generationer är den gröna omställningen av samhället. Har vi inte en fungerande miljö så kommer inget annat att hjälpa för att bygga bort segregation och ojämlikhet i världen, Sverige och Härryda. Vi måste göra kraftfulla satsningar på hållbarheten. Här behöver mycket göras.

Oskar Sköld

Trygghet på riktigt

Härryda kommun är en säker och trygg plats om man jämför med många andra platser. Det finns dock en hel del områden där man skulle kunna öka tryggheten genom relativt enkla insatser.

Monica Bengtsson

Trygghet på riktigt börjar alltid med det förebyggande arbetet

Det förebyggande arbetet är centralt när det kommer till trygghet. Det förebyggande arbetet börjar med att man tar problemet på allvar och satsar på barn och unga.

Jonas Andersson

Trygghet för barn och ungdom

Vi ser att det finns viktiga områden att satsa på när det handlar om våra barn och ungas trygghet. Löser man inte dessa faktorer så riskerar det att eskalera ut och påverka tryggheten i hela samhället. Barn som känner sig trygga är mer sällan inblandade i problematiskt beteende.

Berit Müllerström

Trygghet för våra äldre

Vår kommun är en plats där våra äldre skall få känna sig trygga. De skall inte behöva oroa sig för tillfälliga kontrakt eller att flyttas runt mellan boenden som en handelsvara.

Robin Hododi

Kunskap i förskola

I förskolan behöver många åtgärder göras. Vi ser att grupper är för stora och att otryggheten ökar i och med detta.
  • Minska barngruppernas storlek
  • Bygga nya kommunala förskolor
  • Införa förskola på obekväm arbetstid

Kajsa Lackovic

Kunskap i grundskola

Vår kommunala grundskola är hotad både på kort och lång sikt beroende på den moderatledda majoritetens privatiseringsiver. Istället för att satsa och ta ansvar för skolan man själv styr, vill man bjuda in företag för att plocka ut skattepengar i vinst.

William Kroon Adill

Kunskap på gymnasium

Härryda kommun har ett av de mest sökta gymnasierna i hela GR. För att det skall fortsätta vara på det sättet behövs åtgärder göras.

Siw Hallbert

Kunskap inom vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen är viktig för att möjliggöra medborgares vilja att hitta nya vägar i livet och ha möjligheten till att välja en utbildning senare i livet. Vi ser denna verksamhet som central när det kommer till att höja sysselsättningsgraden i kommunen.

Mustafa Jamil

Ett föreningsliv för alla medborgare

Vi ser föreningslivet som en viktig del av vårt samhälle. Ett starkt föreningsliv leder till bättre folkhälsa samt sysselsättning för barn, unga och äldre.

Anna Palmér

Idrottshallar efter medborgarnas behov

Vi ser att det finns behov av idrottshallar i kommunen. Placeringen av dessa bör samverkas med föreningslivet.

Rolf Vestman

Varierad byggnation med möjlighet för alla medborgare

En bra kommun har plats för alla. Där byggs det varierat och bostäder anpassas efter de behov som är störst för tillfället. Under många år har det byggts för lite hyresrätter i många av kommunens orter.

Lena Fredriksson

Utsmyckning av alla orter, för alla medborgare

Vi ser att det görs mycket för att förfina våra orter i kommunen men vi ser en avsaknad av investeringar i de östra delarna av kommunen.

Thomas Gustafsson

Utveckla allmännyttan efter medborgarnas behov

En stark allmännytta månar om hyresrätter. Den är en aktiv del i byggandet av nya hyresrätter och den har som uppdrag att möjliggöra för alla att få en bostad.

Varinder Bajwa

Råda säteri för medborgarna

Råda säteri skall vara våra medborgares vardagsrum. En plats där alla kan trivas och känna sig välkomnade. En plats där näringslivet och kommunen samverkar för att uppnå trevnad.

Saman Mazandarani

Återinrätta konsumentvägledning som stöd för medborgarna

Konsumentvägledning var länge ett område där Härryda kommun rankades högst i Sverige. Så är det tyvärr inte längre eftersom majoriteten valt att plocka bort vår konsumentvägledare.

facebook Twitter Email