Tack till valarbetarna

På vår valvaka tackades alla valarbetare som arbetat med affischering, dörrknackning, trycksaker och torgmöten. Några avtackades alldeles särskilt för sina insatser.

Valvakan gick i glädjens och förvåningens tecken över de oväntat stora framgångar vi har gjort i kommunvalet. (TV:n och riksvalet fick stå på i bakgrunden då det inte var lika upplyftande.)

Läs mer

Sabotage mot våra affischer

Undrar du varför vi inte har några affischer uppsatta nu när valrörelsen går in på sluttampen? Det beror inte på att vi är lata. De som har till uppgift att affischera arbetar intensivt men de hinner knappt sätta upp en affisch innan den är nerriven. I vissa fall sitter de uppe mindre än en timma….

Läs mer

BEVARA VÅTMARKERNA VID BÅTMANSTORPET

Vi säger nej till ett byggande som hotar naturvärden och byggnader i Båtsmanstorpet och på Ankares väg.Skydda djurlivet i området.Skydda de rödlistade arterna.  

Läs mer

INGEN SKOLA PÅ FURUHÄLLSKOLANS GRUSPLAN

Vi säger nej till skola på Furuhällskolans grusplan.Furuhällskolans grusplan är en plats för lek och spontan­idrott samt en viktig yta för Furuhällskolans aktiviteter. Den är viktig att bevara och utveckla. Det finns inget behov av en ny skola och definitivt inte i Djupedalsängsområdet. Kommunen behöver en ledning som står upp för de som bor i…

Läs mer
facebook Twitter Email