BEVARA VÅTMARKERNA VID BÅTMANSTORPET

Vi säger nej till ett byggande som hotar naturvärden och byggnader i Båtsmanstorpet och på Ankares väg.
Skydda djurlivet i området.
Skydda de rödlistade arterna.

 

facebook Twitter Email