INGEN SKOLA PÅ FURUHÄLLSKOLANS GRUSPLAN

Vi säger nej till skola på Furuhällskolans grusplan.
Furuhällskolans grusplan är en plats för lek och spontan­idrott samt en viktig yta för Furuhällskolans aktiviteter. Den är viktig att bevara och utveckla.

  • Det finns inget behov av en ny skola och definitivt inte i Djupedalsängsområdet.
  • Kommunen behöver en ledning som står upp för de som bor i Djupedalsäng.
facebook Twitter Email