BEVARA VÅTMARKERNA VID BÅTMANSTORPET

Vi säger nej till ett byggande som hotar naturvärden och byggnader i Båtsmanstorpet och på Ankares väg.Skydda djurlivet i området.Skydda de rödlistade arterna.  

Läs mer

INGEN SKOLA PÅ FURUHÄLLSKOLANS GRUSPLAN

Vi säger nej till skola på Furuhällskolans grusplan.Furuhällskolans grusplan är en plats för lek och spontan­idrott samt en viktig yta för Furuhällskolans aktiviteter. Den är viktig att bevara och utveckla. Det finns inget behov av en ny skola och definitivt inte i Djupedalsängsområdet. Kommunen behöver en ledning som står upp för de som bor i…

Läs mer

1 maj 2022

Äntligen fick vi träffas fysiskt på 1 maj igen. Huvudtalare var Janette Olsson, regionsråd. De lokala talarna var Kristin Arplöw ordförande för Socialdemokraterna i Härryda, Patrik Linde oppositionsråd och William Kroon Adill SSU-ordförande.

Alla talen präglades naturligtvis av kriget i Ukraina. Självklart handlade talen även om valet i höst. Vikten av att arbeta för att behålla en socialdemokratisk ledd regering men även om behovet att byta ut den borgerliga ledningen i regionen och i kommunen.                          

Läs mer

Fira Första maj Hulebäcksgymnasiet kl. 11.00

Talare regionrådet Janette Olsson   Musik Stig Löfvenius

Läs mer
facebook Twitter Email